ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szanowni eksporterzy, przyszli eksporterzy i kooperanci,

Program POLANDEXPORT jest nową, niezależną inicjatywą grupy przedsiębiorców wywodzących się z sektora MSP, wspólpracowników oraz ekspertów , tworzących razem Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji. Na program składaja się aktywne działania, służące prezentacji i promocji możliwie największej liczby polskich firm, produktów i usług na rynkach światowych, przy zachowaniu możliwie niskich , optymalnych kosztów takiej promocji. Wierzymy, że realizacja programu zaowocuje znaczącym wzrostem ilości polskich eksporterów i wartości polskiego eksportu.
Program POLANDEXPORT tworzą dwa zasadnicze kierunki działań, stanowiące jedną, spójną całość:
1 Stała (permanentna) promocja, reklama i prezentacja uczestników programu, ich produktów oraz usług ,a także naszych stron internetowych http://www.polandexport.pl/ na rynkach i w mediach światowych przy zastosowaniu wszelkich niskonakładowych środków. Realizujemy korespondencję bezpośrednią - elektroniczną i konwencjonalną. Rozpowszechniamy informacje kierowane wprost do odpowiednich środowisk - organizacji międzynarodowego biznesu, przedstawicielstw i izb gospodarczych , docieramy do różnych katalogów, międzynarodowych baz danych, ośrodków informacyjnych, internetowych portali biznesowych itp. Zamieszczamy również reklamę prasową w niektórych regionach (np. USA , Unia Europejska, kraje WNP). Ta część programu POLANDEXPORT sprawia, żę w sposób aktywny stale przyciągamy do naszego programu liczną, międzynarodową grupę przedsiębiorców - potencjalnych partnerów gospodarczych.
 
2 Bezpośrednie uczestnictwo przedsiębiorstw krajowych w naszym serwisie internetowym: http://www.polandexport.pl/ , będącym internetowym miejscem wspólnym dla firm polskich zainteresowanych eksportem. Serwis redagowany jest prawie w całości w języku angielskim. Uczestnik posiada własny folder firmowy na naszych stronach branżowych, własny adres poczty e-mail oraz może korzystać z wielu usług dodatkowych takich jak:
własne strony WWW | konto pocztowe | listy dyskusyjne | doradztwo, pomoc, korespondencja
Potencjalni zagraniczni partnerzy, trafiając do naszego wortalu, uzyskują pełną i szybką informację o ofertach uczestników.

Z Poważaniem , w imieniu Instytutu Promocji Eksportu i Kooperacji

Szef Programu
Marek KubalskiPełną informację o programie POLANDEXPORT oraz o kosztach uczestnictwa wyślemy Państwu na życzenie - wystarczy wysłać teraz pusty e-mail.
Zagraniczne oferty współpracy - dostępne dla uczestników programu (podaj kod)
Umowa Uczestnictwa w programie POLANDEXPORT i Formularz Zgłoszeniowy
Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji

biuro: 00-260 Warszawa, ul. Podwale 17, tel/fax (022)831-17-26; 678-39-38 e-mail: instytut@polandexport.pl

Przedstawiciele Regionalni:
 • Łowicz : PHU FK, Andrzej Jankowski, 99-400 Łowicz, ul. Zagórska 49, tel: 046 8379415
 • Puławy: INTER-MAX, Andrzej Banaszak, ul. Na Stoku 3/11 , 24-100 Puławy , tel:081 8871128
 • Ostrowiec:Cezary Michałowski, Dębowa Wola St.79 , 27-400 Ostrowiec Sw. , tel:041 2620759
 • "Promotor Twojej Firmy" - redakcja czasopisma 32-852 DĘBNO, Wola Dębińska 116 - tel. (014) 665-85-70 wewn. 25, fax (014) 65-85-70 wewn. 24
 • "ALLESCO" Biuro Doradcy Podatkowego 32-800 BRZESKO, ul.Ogrodowa 42 - tel. (014) 686-39-51
 • "ALLESCO" Biuro Doradcy Podatkowego 32-830 WOJNICZ, Rynek 22
 • "ALLESCO" Biuro Doradcy Podatkowego 32-840 ZAKLICZYN, ul.Tarnowska 2 - tel. (014) 665-25-26


  HONOROWI BENEFICJENCI PROGRAMU "POLANDEXPORT"


  Portal BiznesPartner.pl, dostępny w sieci Internet pod adresem http://www.biznespartner.pl/, skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciel firmy, menadżer, księgowy oraz pracownicy firmy znajdą w nim wiele informacji, produktów i usług niezbędnych w codziennym prowadzeniu i roz­woju swojej firmy. [szczegółowe informacje...]


  zig Zachodnia Izba Gospodarcza, ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095/735 91 20, fax 095/735 91 21, http://www.zig.renado.pl/l
  e-mail: mailto://zig@renado.pl  Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Długi Targ 39/40 , 80-830 Gdańsk , tel. 301 13 25, http://www.piph.pl/, mailto://izba@piph.pl


  Północna Izba Gospodarcza - SZCZECIN ,http://www.izbagospodarcza.szczecin.pl/,mailto://biuro@izbagospodarcza.szczecin.pl
strona główna reklama napisz do nas
Mail to Admin.