MARKETING BEZPOŚREDNI - KAMPANIE TYPU "FAX  MAILING"

    

Fax Mailing czyli natychmiastowy i bezpośredni kontakt z odbiorcą

Fax mailing umożliwia natychmiastowy i bezpośredni kontakt z odbiorcą. Koszt tej formy reklamy jest jednym z najniższych w marketingu bezpośrednim. Faks jest najlepszym narzędziem do przesyłania profesjonalnych wiadomości w dużych ilościach przy stosunkowo niewielkim koszcie:
- fax jest uniwersalnym elektronicznym środkiem dla komunikacji B2B, 99% firm ma aparaty faksowe
- dzięki usłudze fax mailingu istnieje możliwość wysłania do 10 000 faksów w ciągu 24h. Obecnie w Polsce ten sposób dotarcia do odbiorcy nie jest jeszcze tak popularny jak w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych zainteresowanie mailingiem faxowym jest bardzo duże. Firmy świadczące tego typu usługi działają przez 24h, 7 dni w tygodniu oraz potrafią obsłużyć nawet 1 milion faxów w ciągu 24h.

Komunikacja faksowa staje się standardem w wielu przedsiębiorstwach:
- Dystrybucja (nowy produkt, zwiększenie sprzedaży, zmiana siedziby firmy).
- Turystyka (promowania organizatora wycieczki, sprzedaż last minute).
- Publikacje (nowe wydawnictwa, okólniki).
- Unie, organizacje pozarządowe, partie polityczne, regulacyjne rady (pilna łączność, kampanie polityczne).
- Bankowość i ubezpieczenia (potwierdzenie zamówienia, informacje o nowych usługach).
- Telekomunikacja (wezwania, umocnienie marki, nowy produkt, sprzedaż).
- Szkolenia, seminaria, kursy językowe (wysyłanie zaproszeń).

Fax mailing będąc mniej kosztownym rozwiązaniem od tradycyjnej wysyłki adresowej pozwala na generowanie o wiele większego odzewu !

Fax mailing, tak jak i reklama tradycyjna, ma za zadanie sprzedawać jakąś usługę lub produkt, czy też budować wizerunek, itp. Musi też mieć swój cel i na tym etapie nie różni się niczym od tradycyjnego mailingu. Ważną cechą fax mailingu jest rozmieszczenie tekstu (podstawowa zasada to duża czcionka i odpowiednie odstępy między wierszami). Należy pamiętać o tym, że dokument, który wysyłamy będzie odbiegał jakością od oryginału. Należy unikać grafiki i pastelowych kolorów oraz stosowania tła - czarno biały faks nie odda estetyki przesłanej grafiki, a cała wysyłka oprócz znaczącego wzrostu kosztów połączeń, może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego.  


 KAMPANIA "FAX MAILING" OBEJMUJE:

 

  1. WYBÓR DOCELOWEJ GRUPY ODBIORCÓW (TARGET) Z NASZEJ BAZY DANYCH:

FIRMY POLSKIE 2012 - 530.000 NR FAKSÓW

                            WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU OPISANYCH NA STRONIE:         BAZY DANYCH

  2. PROJEKT STRONY FAKSOWEJ, LISTU OFERTOWEGO, DOKUMENTU  ITP.

  3. WYSYŁKA DO ODBIORCÓW NA TERENIE POLSKI, TAKŻE Z BAZY DANYCH KLIENTA (OPCJONALNIE)

 

Możliwości serwisu faxowego :

- wysyłanie z proponowaną charakterystyką faksową (nagłówek faksu zawiera oznaczenie faksowe i numer faksu firmy);
- nieograniczony zakres personalizacji wysyłanych stron (możliwość wstawienia nazwy odbiorcy lub dowolnego pola);
- po zakończeniu akcji fax-mailingu sporządzany jest dokładny raport z wynikami wysyłki.  

  NASZ CENNIK:

1.000-5.000 odbiorców   -    0,50 zł za wysłaną 1stronę A4

powyżej 5.000 odbiorców -  0,45 zł za wysłaną 1stronę A4

powyżej 10.000 odbiorców - 0,40 zł za wysłana 1stronę A4

PRZY ZNACZNYCH ILOŚCIACH DOKUMENTÓW I WIĘKSZEJ OBJĘTOŚCI - CENA NEGOCJOWANA !

OPŁATA ZAWIERA KOSZT POŁĄCZENIA I DOTYCZY WYŁĄCZNIE SKUTECZNIE WYSŁANYCH FAKSÓW (UDOKUMENTOWANE RAPORTEM). NASZĄ BAZĘ DANYCH UDOSTĘPNIAMY BEZPŁATNIE DO CELÓW KAMPANII "FAX MAILING". 


POWYŻSZE CZYNNOŚCI REALIZUJEMY OPCJONALNIE WEDŁUG WYMAGAŃ ZLECENIODAWCY. PIERWSZĄ INFORMACJĄ OD ZLECENIODAWCY POWINNO BYĆ OKREŚLENIE GRUPY DOCELOWEJ. PROSIMY O PODANIE KRYTERIÓW WYBORU, WÓWCZAS OKREŚLIMY PRZEWIDYWANĄ LICZBĘ ADRESATÓW. 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ZAPYTANIA I ZAMÓWIENIA: e-mail: instytut@polandexport.pl ; tel: (022)678-39-38 , 425-38-00

 INSTYTUT PROMOCJI EKSPORTU I KOOPERACJI , 00-260 Warszawa, ul. Barkocińska 6  , tel/fax (022) 678-39-38 , 678-40-21 , 425-38-00

Mail to Admin.

HOME       BAZY FIRM na CD      FORMULARZ ZAMÓWIENIA      WPIS/AKTUALIZACJA      BAZY "NA ZAMÓWIENIE"       DIRECT MAIL     KLIENCI